Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

0164 d913 500
Reposted fromdank dank vialanabanana lanabanana
9899 beac
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
0929 1763 500
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou

January 04 2020

9539 8316
Reposted fromBabson Babson viaeternaljourney eternaljourney
6186 480c 500
Reposted fromsoftboi softboi viajasnaa jasnaa
1464 e201 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajasnaa jasnaa
1003 a5a5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajasnaa jasnaa
Wszystko, na czym mi zależy, niszczę swoim charakterem.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajasnaa jasnaa
2536 3973 500
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaiblameyou iblameyou

January 03 2020

Chciałabym wiedzieć, kim jestem i czego chcę. Nie cierpię tego, że mam w głowie taki pieprzony mętlik.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
3458 3e38 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
0265 e381 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianergo nergo
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery vianergo nergo
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianergo nergo
Pewnego dnia spotkasz mężczyznę, który w kieszeniach zamiast chamstwa, przemocy, karcianych długów, prezerwatywy, niedopitej butelki lub narkotyków będzie miał narzędzia do zszycia tego, co inny rozszarpał na kawałki.
Bądź cierpliwa. Po bólu zawsze przychodzi szczęście, a po burzy słońce.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
Świat wypadł mi z moich rąk. Spokojnie - już go zbieram i podnoszę. Ułożę wszystko na nowo.
— W 2020, mam nadzieję.
Reposted fromniskowo niskowo vianergo nergo
Dobra fotografia to taka, która trafia do serca i zmienia widza
— Irving Penn
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viasmutnazupa smutnazupa
Zawsze czuje się źle w sylwestra, cieszę się że już po wszystkim 
— Też tak ktoś ma?
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl