Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

0589 1e0b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaavooid avooid
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaAvinashi Avinashi
9305 a340
Reposted fromrol rol viaavooid avooid

May 29 2020

8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaeternaljourney eternaljourney
7596 6a52 500
Warszawa, PKiN
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaiblameyou iblameyou
8970 3aba 500
Reposted fromZircon Zircon viaiblameyou iblameyou
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaiblameyou iblameyou
7785 1b05
3473 a7ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyleaf flyleaf
9744 47a1
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viaczarnylistopad czarnylistopad
Miłość karmiona wspomnieniem jest silniejsza od właśnie przeżywanej.
— Waldemar Łysiak
Reposted fromaleander aleander viaiblameyou iblameyou
1209 c3c2 500
Reposted froms3 s3 viaiblameyou iblameyou
1437 57ca
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaAvinashi Avinashi
3153 948e 500
Święcenie nowego szamba, Czarnożyły, województwo łódzkie.
Reposted frompolishzupe polishzupe viaiblameyou iblameyou
1320 dd1a 500
Reposted frompapaj papaj viaiblameyou iblameyou
9541 8b4c 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaiblameyou iblameyou
4061 2835 500
Reposted fromerq erq viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...