Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

7166 38f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
2738 1f2c 500
Reposted fromlaters laters viaavooid avooid
2744 77e0 500
Reposted fromlaters laters viathatwasntadream thatwasntadream
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaiblameyou iblameyou

December 09 2019

0154 deb6 500
Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajakubzulczyk jakubzulczyk
2733 9be7 500
Hej moje góry i doliny
Widziałyście może dziś
Dokąd odszedł mój jedyny
Hej Bóg się rodzi
Moc truchleje
Nie ma nie ma ciebie
— Kayah-Nie ma nie ma ciebie
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viathatwasntadream thatwasntadream
7179 4246
Reposted fromRowena Rowena viaprzemysLENiA przemysLENiA

December 08 2019

9130 0dcf
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viaavooid avooid
6311 1548 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
3971 484a 500
Reposted frompiehus piehus viathatwasntadream thatwasntadream

December 06 2019

Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl