Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viaBetterPointOfView BetterPointOfView
Istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
3453 b08c 500
Reposted frompiehus piehus viaBetterPointOfView BetterPointOfView
3848 93c4 500
2622 5254
Reposted fromsiedem siedem viaBetterPointOfView BetterPointOfView
0535 172e
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasarazation sarazation
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viasarazation sarazation

July 17 2018

Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viathatwasntadream thatwasntadream
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viamojenastroje mojenastroje
Młody człowiek staje się takim dorosłym, jakiego chciało jego dzieciństwo.
— E. E. Schmitt: "Pan Ibrahim i kwiaty Koranu"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaeternaljourney eternaljourney
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
0294 e08e 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
0297 0f76

serious:

who were you?

Wczorajsze marzenia dziś już są martwe.  I w sumie ja razem z nimi.
— Pustka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl