Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu vianergo nergo
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianergo nergo
5840 795c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
3189 bb5e 500
Poznań
by M. Kolasa
Reposted frominto-black into-black viaAvinashi Avinashi
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viaAvinashi Avinashi
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viaAvinashi Avinashi
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaAvinashi Avinashi
1655 a255
Reposted fromliczbapi liczbapi viairmelin irmelin
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
Pesymista narzeka na wiatr. Optymista oczekuje, że wiatr się zmieni, a realista dostosowuje swoje żagle.
— William Arthur Ward
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin

May 15 2018

May 11 2018

I cóż mam z tobą zrobić, moja nienawiści,
skoro zabijać
nie mogę i nie chcę?
Chodź, wyjdziemy z domu
i będziemy śmieszni.
Będziemy miotać
kamienie przekleństw,
będziemy zadawać
ciosy pytań retorycznych,
będziemy wznosić
piramidy okrzyków.
Będziemy śmieszni.
— ***, Leszek Engelking
Reposted from1923 1923 viauciekam uciekam

May 04 2018

1240 845e
Reposted fromAgape0289 Agape0289 viaavooid avooid
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl