Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

2817 b498 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialanabanana lanabanana
5601 7a39
Reposted fromruthieful ruthieful vialanabanana lanabanana

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianergo nergo
9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson vianergo nergo

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Wydawało jej się, że świadomość, że się kiedyś było przepięknym, a teraz się już nie jest, musi być znacznie gorsza niż świadomość, że się przepięknym nie było nigdy.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

September 19 2018

8621 d76a 500
Reposted fromnutt nutt viaBetterPointOfView BetterPointOfView
5324 1890 500
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaBetterPointOfView BetterPointOfView
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus vianergo nergo
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou

August 08 2018

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl